Volební program 2014 – 2018

Kliknutím na příslušný bod programu zobrazíte jeho konkrétní popis.

[toggle title=”Životní prostředí”]

Rozšíření lesoparku biokoridorem do Vinoře a nové běžecké tratě

Oblíbený letňanský lesopark, jediný svého druhu v této části Prahy, vzešel před 5 lety z našeho podnětu. Je to území, které je ovšem třeba neustále zdokonalovat a rozšiřovat, a to nejen v souvislosti s bytovou expanzí v Letňanech.

Proklamace zamezení rozdělení lesoparku na dvě části rychlostní komunikací by bylo čirým populismem. Dopravní propojení vnitřního obchvatu Prahy, který má spojit komunikace Mladoboleslavská a Veselská, je zatím nedořešený problém limitující další rozvoj této lokality. Přestože se už dlouhodobě snažíme ovlivnit řešení dopravního propojení posunutím co nejblíže k ulici Toužimská, je to stále běh na dlouhou trať v horizontu příštích 6 – 8 let.

Vzhledem ke stávající patové situaci chceme rozvíjet náš lesopark zdánlivými „drobnostmi“ – zvětšením kapacity parkoviště, instalací toalet, vybudováním dvou studní a v neposlední řadě rozšířením sportovní části území lesoparku zeleným pásem až ke Ctěnickému zámku, respektive k pozemkům, na kterých je plánována výstavba golfového hřiště.

lesopark
Lesopark

Současně počítáme s rozšířením stávající sítě tratí lesoparku, která je v současné době tvořena převážně asfaltovými cestami. Ty sice ocení cyklisté a inlinebruslaři, ale achilovky běžců na nich trpí. Proto chceme souběžně s asfaltovými cestami vytvořit běžecké tratě v šíři půl metru s povrchem z přírodních materiálů, jako jsou piliny nebo kůra, které budou určeny výhradně pro běh.

Rekreačně sportovní zóna Veselská

Představujeme vám další zelené území, kde budete moci relaxovat a sportovat. Pozemky ohraničené komunikacemi Veselská, Tupolevova a D8 se nabízí k jejich využití právě tímto způsobem, a to nejen v souvislosti s budoucí plánovanou bytovou a komerční výstavbou v areálu Avia. V Územním plánu hl. m. Prahy mají tyto pozemky kategorie, které tento záměr umožňují. Chceme se zasadit nejen o zachování jejich zeleného statusu, ale i o sjednocení a scelení všech dotčených pozemků a pomoci vybudovat novou rekreačně sportovní zónu s parkovou úpravou.

tesco
Park Tesco

Dokončení parkové úpravy na pozemcích Tesco

Zasadíme se, aby do roku 2018 byla dokončena parková úprava na pozemkách Tesco při komunikacích Veselská a Tupolevova (u kruhového objezdu). Měla by tak navázat na stávající parkovou zeleň v části přilehlé vstupu do OCL z ulice Tupolevova.

novystrom
Nový strom

 

Nový občan – nový strom

Přicházíme s programem pro rodiče nejmenších občánků Letňan s inspirací ve starém rčení, že muž by měl ve svém životě zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. Dům vám sice nepostavíme, alespoň ne v tomto volebním období :), ale umožníme vám zasadit strom, abyste mohli sledovat jeho růst a mít z něj stejnou radost jako z růstu vašich dětí. Při vítání občánků rodiče – zájemci obdrží certifikát s uvedením druhu stromu a místem určeným k jeho zasazení. Strom a nářadí vám poskytne městská část, zbytek bude na vás.

[/toggle]

[toggle title=”Rozvoj území”]

Vnitroblok Vítkovická – Šumperská

Po mnoha letech se podařilo dosáhnout vyřešení majetkových vztahů k pozemkům vnitrobloku mezi ulicemi Vítkovická a Šumperská a dotčené pozemky jsou nyní konečně ve vlastnictví Prahy. Území, které má v současné době zanedbanou podobu původního stavu před 20 lety, chceme pochopitelně revitalizovat – rozšířením parkovacích míst, instalací mobiliáře, dětským hřištěm, dosadbou odpovídající zeleně atd. Při plánování nové podoby této lokality předpokládáme úzkou spolupráci s dotčenými SVJ.

Pokračování revitalizace sídliště – Letňanské lentilky

Letňanské lentilky
Letňanské lentilky

V dalším volebním období chceme navázat na úspěšný projekt Letňanské lentilky, který jsme zahájili v roce 2011. Abychom se vyvarovali chyb a problémů, které si samozřejmě uvědomujeme, budeme všechny další etapy dělit na malé úseky tak, abychom rychleji a pružněji mohli reagovat například i na připomínky od vás. V současné době máme podané žádosti o dotace z fondů EU na projekty vybudování hadí stezky a parteru Tupolevka. Nová lepší tvář letňanského sídliště je v tomto projektu naší velkou motivací.

Nové chodníky
Nové chodníky

Výstavba nových chodníků

Celé minulé volební období jsme každý rok opravovali a měnili povrhy chodníků v různých částech Letňan. Pro vaši představu: náklady na tyto akce každý rok dosahovaly částky 3 mil. Kč. I nadále chceme v trendu postupné obnovy chodníků pokračovat, aby jejich většina měla kromě nového povrchu i bezbariérové prvky, tak jako například chodníky v ulicích Tvrdého a Dobratická. Těšíme se na vaši spolupráci, budete-li nás upozorňovat na z vašeho pohledu prioritní opravy letňanských chodníků.

 

[/toggle]
[toggle title=”Volný čas, kultura a sport”]

Měsíc kultury
Měsíc kultury

Letňanský měsíc kultury

Tento projekt je zaměřen na vytvoření tradice třítýdenního setkání umělců v našem lesoparku, kde se vy, návštěvníci, budete moci seznámit například se sochařským, řezbářským a kovářským uměním. Chceme, aby se většina solitérních děl vytvořených na tomto sympoziu stala stálou expozicí v lesoparku. Cílem je přiblížit návštěvníkům akce nejen proces vzniku jednotlivých děl, ale i samotná řemesla. Tento projekt bude součástí další nově připravované akce, a to Středověk v Letňanech.

Středověk a Indiáni v Letňanech

V rámci akce Středověk bude během prázdnin v letňanském lesoparku vytvořeno městečko se středověkými obydlími, řemesly, jídlem a domácími zvířátky. Vy si pak budete moci třeba popást ovečku nebo kozu. Počítáme i s ryze letní cover verzí – Indiánským létem. To znamená, že v lesoparku budeme mít týpí a totemy a vy budete mít například možnost nechat si pomalovat tělo a vyzkoušet si práci se sekerou. Samozřejmě si také budeme dávat indiánská jména jako například Skákalapřesoheňažsipropálilamokasíny, po vzoru Cimrmanovy hry Afrika. U obou akcí samozřejmě nezapomeneme na zábavný program a soutěže nejen pro děti.

Hudební festival
Hudební festival

Letňanský hudební festival

Připravujeme pravidelný hudební festival v širokém spektru různých hudebních žánrů s jednotlivými koncerty pod širým nebem na různých místech v Letňanech, který bude probíhat v období od jara až do podzimu. Tímto projektem chceme především podpořit začínající umělce a naše základní školy, ale samozřejmě počítáme i s účastí profesionálů naší hudební scény. Co říkáte například na nedělní odpoledne s blues a dobrým vínem nebo na páteční rockování s dobře vychlazeným pivem?

Bazén
Bazén
Skok do dálky
Skok do dálky

Měsíc sportu

Tímto projektem chceme více zpopularizovat letňanská sportoviště. V rámci Měsíce sportu bude většina těchto sportovišť letňanským obyvatelům zpřístupněna zdarma. Součástí akce bude možnost využít služeb profesionálních trenérů, kteří vám pomohou s rozvojem vašich aktivitou.

Pisoár pro pejsky
Pisoár pro pejsky

Programy pro pejskaře & spol.

V současné době je v Letňanech registrováno 1.500 psů. Pro ně jsme vytvořili už tři psí louky, na kterých ještě máme v plánu instalovat betonové psí pisoáry. Další psí louka bude při ulici Tupolevova, zcela mimo sídliště.

Pro majitele psů chceme organizovat bezplatné konzultace veterinářů v terénu a počítáme s akcemi za účasti neziskových organizací, které pracují se psy, abyste se mohli seznámit blíže s jejich činností a pomohli rozšířit nadační pomoc.

Aktivity
Aktivity

Volnočasové aktivity

V tomto programu se budeme snažit podpořit rozvoj tělesných aktivit cvičeními v přírodě. Prostřednictvím online rezervace se budete moci přihlásit do konkrétního programu v určitém termínu na jednotlivá sportoviště v Letňanech. Budou to například cvičení v lesoparku pro matky s dětmi různých věkových kategorií, kalanetika, jóga apod. Na našich hřištích pak mimo jiné počítáme s organizací turnajů například ve volejbalu, nohejbalu, fotbalu apod.

 

 

[/toggle]

[toggle title=”Vzdělávání a školství”]

Základní škola
Základní škola

Zvýšení kapacity míst na prvním stupni základních škol

V uplynulých dvou volebních obdobích jsme se intenzivně věnovali zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení. Nově jsme vybudovali mateřské školy Beranových, Havířovská a Malkovského. Pochopitelně ale počítáme také s postupným přechodem „absolventů“ těchto předškolních zařízení do základních škol. To s sebou nese další náklady na vybudování dostatečné kapacity. Potencionálním řešením, o kterém uvažujeme, je nástavba na některé ze základních škol, do úvahy přichází Tupolevka nebo Fryčovická.

Přestavba školních hřišť

Chceme dokončit přestavbu školních hřišť při školách Tupolevova a Fryčovická tak, aby se z nich staly sportovní plochy v odpoledních hodinách přístupné i veřejnosti.

Ve venkovním areálu ZŠ Tupolevova plánujeme kromě výstavby hřišť s umělým povrchem na tenis, volejbal nebo nohejbal, také minigolfové hřiště a instalaci několika menších betonových prvků pro skateboarding. Součástí přestavby na Tupolevce bude zázemí s venkovními sprchami a toaletou a počítáme i s malým občerstvením.

Při ZŠ Fryčovická budou vybudovány čtyři hřiště s umělým povrchem, jedno multifunkční dětské hřiště a stejně jako na hřišti Tupolevky, i zde budete mít možnost využít venkovní posilovnu.

Základní škola
Základní škola

Zateplení školských zařízení

Pro městskou část se nám podařilo získat dotaci ve výši 16 mil. Kč na zateplení objektů ZŠ Fryčovická a tělocvičny v Třinecké. V tomto trendu chceme pokračovat i nadále, abychom do konce roku 2018 dosáhly co největší energetické úspory na všech našich školských zařízeních.

Hřiště
Hřiště

Mimoškolní aktivity pro nejmenší

Zejména žáci prvních a druhých tříd základních škol mají velmi málo možností rozvoje pohybových a uměleckých aktivit. Chceme vytvořit nové grantové schéma, které by umožňovalo žadatelům z řad lektorů, pedagogů či občanských sdružení vytvořit podmínky pro organizaci zájmových kroužků určené právě této dětské věkové kategorii.

 

 

[/toggle]

[toggle title=”Doprava”]

Letňanské korzo
Letňanské korzo

Letňanské korzo

Projekt Letňanského korza připravujeme již od roku 2012. Jde o jednolité propojení lesoparku s Novým vstupem při ulici Tupolevova, a to přes Starou Náves a ulici Šumperská. Tento projekt je nutno vnímat jako liniovou stavbu rozdělenou na několik částí. V některých úsecích se využijí stávající již zrekonstruované chodníky, jako například na Staré Návsi. V současné době máme zpracovanou dokumentaci k územnímu řízení, která se týká etapy parkoviště lesopark – ulice Beranových.

Parkování
Parkování

Více parkovacích míst

Nedostatečná kapacita parkovacích míst je stále aktuální. Tato problematika ovšem nesouvisí s novou výstavbou, ale především s generační obměnou, kdy rodiny mají k dispozici často více než jedno vozidlo. Proto chceme zajistit vybudování nových parkovacích míst v centrální části Letňan, a to v ulicích Rýmařovská, Bohumínská a Fryčovická.

Parkovací domy

V souvislosti s problematikou nedostatečné parkovací kapacity uvažujeme také o realizaci jednoduchých betonových skeletů – parkovacích domů, a to v ulicích Místecká a Ostravská.

Bezpečná doprava
Bezpečná doprava

Posílení bezpečnostních prvků v dopravě

V lokalitách se zvýšenou frekvencí chodců se budeme snažit o jejich maximální bezpečnost instalací co možná nejvíce bezpečnostních prvků. Konkrétně se jedná o barevně vyznačené přechody, světelnou signalizaci a brzdící prvky před přechody.

Cyklotrasa
Cyklotrasa

Cyklotrasa od PVA do Čakovic

Tento letitý závazek bychom rádi konečně dokončili – novou cyklotrasou. V minulém období byl tento projekt zabrzděn změnami vlastnictví dotčených pozemků. V současné době jsou majetkové vztahy stabilizovány a my máme připravenou studii proveditelnosti cyklotrasy a komunikace, která by propojila komunikace Tupolevova a Toužimská podél letiště při areálu PVA.

[/toggle]

[toggle title=”Bezpečnost a pořádek”]

Bezpečné hřiště
Bezpečné hřiště

Bezpečné hřiště s kartou provozu

Na území Letňan máme spoustu hřišť, ať už dětských nebo sportovišť. Všechny průběžně rekonstruujeme a udržujeme. Přesto se setkáváme s problémy pořádku a bezpečnosti při používání těchto zařízení. U každého hřiště proto umístíme tabuli s informací o kontrole dotčeného zařízení, včetně jejího termínu, a kontakt, kde můžete případně nahlásit problémy související s pořádkem.

Kamery
Kamery

Rozšíření kamerového systému

Budeme se snažit rozšířit kamerový systém v Letňanech, abychom ochránili naše investice a váš majetek. Konkrétně uvažujeme o zajištění kamery na ulici Beranových, v části nové výstavby při ulici Pavla Beneše a na nově revitalizovaném sídlišti v oblasti ulic Ivančická, Kuželova a Krausova.

Další komunální čistící vůz

V současné době má městská část jedno vozidlo komunální čistící techniky a několik strojů na sekání trávy. Navrhujeme pořídit další komunální vozidlo a více než 70 % čistoty mít pod kontrolou vlastními silami a technikou. Domníváme se, že je to cesta ekonomicky výhodnější a pružnější, co se týká provozu a operativního úklidu.

Městský strážník
Městský strážník

Více městských strážníků

Vzhledem k tomu, že strážníků není nikdy dost, chceme i nadále usilovat o posílení místní služebny v Letňanech. Nutno konstatovat, že díky velkým obchodním centrům OCL a Globus a četným akcím na PVA, příslušníci městské policie tráví spoustu času právě v těchto zařízeních a ne tam, kde byste je rádi viděli i vy, na letňanských ulicích. Proto chceme pomoci zajistit dostatečný počet strážníků pro Letňany.

 

 

 

 

[/toggle]

[toggle title=”Zdravotnictví, sociální péče a senioři”]

Pomoc sociálně slabým rodinám

V současné legislativě nemá městská část příliš velkou oporu a pravomoc pro sociální oblast, neboť ta z velké části spadá do výkonu úřadů práce. V tomto specifickém programu bychom chtěli vytvořit „nadaci“, která by podporovala finančně slabé rodiny s dětmi, které navštěvují základní školu. Cílem je na základě kritérií, objektivně posuzovaných učiteli, sociálními pracovníky a nezávislými odborníky, finančně podpořit dítě školou povinné. Touto finanční podporou předpokládáme přispět těmto dětem například na obědy, školní pomůcky, školní výlety a další činnosti spojené s jejich vzděláním.

Senioři
Senioři

Podpora aktivit pro seniory

Po vytvoření fungujícího komunitního centra pro seniory bychom rádi rozšířili spektrum nabídky aktivit pro seniory. Jednou z nich je vytvoření dílny pro seniory, kde budou mít zájemci k dispozici běžné nářadí, aby mohli provádět drobné opravy nebo se pustit do stavby modelů, které nestihli jako malí kluci.

Pediatři
Pediatři

Rozšíření pediatrické péče

V souvislosti s nárůstem nových obyvatel v Letňanech, zejména rodin s malými dětmi, bychom chtěli podpořit lékaře s pediatrickou praxí poskytnutím nebytových prostor – ordinací za zvýhodněných podmínek.

Zdravá výživa
Zdravá výživa

Zdravá výživa

V současné době mnoho dětí tráví svůj volný čas u počítače a nezdravě přibývá na váze. Rádi bychom spustili program garantovaný odborníky, který umožní rodičům těchto dětí bezplatnou konzultaci s výživovým specialistou a využít některé z letňanských sportovišť za zvýhodněnou cenu.

 

 

 

[/toggle]

[toggle title=”Zdravé finance, moderní úřad”]

Úřad
Úřad

Zodpovědné financování

Městská část má velmi zdravé finance. V současné době disponuje volnými finančními prostředky v řádu 200 mil. Kč. Pro vaši představu to je rozpočet naší městské části na 1,5 roku. Z toho je vidět, že i přes všechny pozitivní změny v Letňanech, které denně vídáte, má městská část finanční polštář, který by i do budoucna měla využívat zejména k financování kapitálových výdajů velkých projektů – investic. Budeme se nadále orientovat zejména na financování z fondů EU a snažit se získat prostředky z rozpočtu Hlavního města Prahy, ale také od společností, které na našem území realizují bytovou výstavbu.

Navrhujeme, aby při schválení rozpočtu na rok 2015 byla přijata také rozpočtová ústava, která by do budoucna jasně popsala parametry funkčního rozpočtu oproti zadlužení městské části.

Moderní úřad

Budeme usilovat zejména o rozvoj mobilních aplikací a přístupů k informacím v rámci našeho úřadu. K tomuto účelu chceme využít zdroje z fondů EU.

 

 

[/toggle]