Budou přes sysla jezdit nákladní auta? Letňanská rada řekla: NE!

Bytový soubor Kbely

Rada MČ Praha 18 vyjádřila na svém dubnovém jednání zásadní nesouhlas s novou výstavbou v okolí Letiště Letňany.

Na konci března zahájil Magistrát hlavního města Prahy zjišťovací řízení podle zákona 101/2001 sb., v němž budou zkoumány vlivy na životní prostředí vyplývající z výstavby Bytového souboru Kbely, který by měl být v příštím roce postaven u jižní strany letiště.

Investor v oznámení záměru výstavby uvádí, že „…hlavní vjezd/výjezd VJ1 na staveniště je v severovýchodním rohu staveniště, je napojen na polní cestu využívanou jako příjezd nákladních automobilů na stavbu“.

Toto vyjádření a ilustrační obrázek potvrzují fakt, že nákladní auta s betonem a dalším stavebním materiálem mají po celou dobu výstavby jezdit v ochranném pásmu Národní přírodní památky Letiště Letňany.

Reálně hrozí, že těžká nákladní doprava významně naruší biotop sysla, který je chráněným živočichem a v Letňanech má nevyšší populaci v České republice. Navíc by nákladní auta vozící odpad ze stavby měla být odváděna na Polaneckého ulici – novou spojku Mladoboleslavské a Toužimské, a dále přes Letňany, kde by nepochybně zhoršila již tak hustou dopravu a zároveň kvalitu života a životního prostředí značným množstvím hluku a prachu.

Bytový soubor Kbely

Letňanští radní mají zájem na rozvoji podnikání a jsou připraveni je podpořit, nicméně vždy musí být brán zřetel na životní prostředí a kvalitu života lidí. Za dané situace se vedení letňanské radnice ohradilo proti výše popsaným negativním dopadům a žádá, aby byl celý projekt podroben tzv. velké EIA, která by posoudila a následně i stanovila výchozí předpoklady pro taková dopravní řešení, která nezatíží občany Letňan, ani unikátní populaci sysla obecného.

Rada je připravena již v rámci zjišťovacího řízení využít všech možností, aby zabránila bezprostředně hrozící devastaci přírodní památky a ohrožování populace letňanského sysla.

Je až s podivem, že obvykle aktivní ekologická sdružení a jejich představitelé, kteří jindy halasně brojí za ochranu našeho sysla, jsou nyní potichu a nemají k projektu žádné připomínky.

LETŇANY nejen DĚTEM již pošesté

STR4 5 LND1

Oslavy Dne dětí bez kulturně-společenské akce „Letňany nejen dětem“? To už si zřejmě nikdo z Letňanských nedokáže představit. Přestože se od prvního ročníku, konaného v roce 2007, „LnD“ trochu změnily, staly se nejoblíbenější akcí, kterou městská část pro své malé i dospělé obyvatele chystá. Také letos se bude na Staré Návsi zpívat, tančit, hrát a tvořit. Tentokrát vše vypukne přesně na Den dětí, tedy v pátek 1. června.

„Za poslední roky se podoba akce Letňany nejen dětem měnila jen minimálně,“ řekl redakci Listů Ing. Martin Halama, jeden z hlavních orgánizátorů oslav Dne dětí, který stál u samého zrodu „LnD“. A dodal: „Z původně třídenního maratónu hudby, tance a sportovních a společenských aktivit se stala dvoudenní akce. O sportovní aktivity totiž nebyl mezi Letňanskými příliš velký zájem, pronajatá sportoviště zela prázdnotou a organizátorů tu bylo více než hostů. Koncept ale zůstal stejný – začínáme pátečním hudebním večerem, který je určen především dospělým návštěvníkům, po něm pak následuje tzv. den společenských organizací, který je zcela věnován dětem.“

V minulých pěti letech se na pódiu na Staré Návsi představilo – především v rámci pátečního večera – mnoho známých osobností a hudebních skupin. Vedle skladatele a klavíristy Jaromíra Uhlíře a písničkářů Ivana Hlase a Jaroslava Samsona Lenka to byly například skupiny Žlutý pes, Hudba Praha, Natural, Abraxas, Vilém Čok s BYPASSem či dětmi milovaní Maxim Turbulenc. Letos přislíbila účast legendární punková skupina Visací zámek.

STR4 5 LND5

„Hlavními hvězdami LnD jsou ale děti. Především ty, které bez ohledu na trému či nepřízeň počasí předvádějí v rámci sobotního programu na pódiu to, co se za poslední rok naučily,“ tlumočil Ing. Halama názor členů organizačního štábu. „Diváci se tedy mohou těšit na malé tanečníky z folklórního souboru Kytice a z taneční skupiny Sandra 96, na zpěváčky ze souboru Camerata Praha či muzikanty ze souboru HRAJETO.“

Stejně jako v předchozích letech se budou i letos na Staré Návsi prezentovat zástupci letňanských společenských organizací. Ve stanu Klubu Slunečnice si v rámci otevřených kreativních dílen budou moci zájemci vyzkoušet nejrůznějších výtvarné techniky, od pracovníků Sdružení Kazimírka zase získají informace o činnosti sdružení a nově i dětského klubu a mateřského centra Letnice, na dopravním hřišti BESIP si děti budou moci zasoutěžit o zajímavé ceny. Tatínky a kluky určitě nadchne možnost seznámit se s technikou Policie ČR či Jednotky sboru dobrovolných hasičů, nejmenší děti zase možnost vyřádit se ve skákacím hradu.

„Program je opravdu bohatý, myslím si, že se organizační štáb snažil, aby si na své přišli malí i velcí. Jisti si – jako ostatně nikdy – nejsme pouze počasím. Ale podle zkušeností z minulých ročníků mohu říct, že dobrá nálada a perfektní zábava není až tak úplně závislá na tom, jestli svítí sluníčko, nebo je zataženo,“ řekl Ing. Halama. „O to, aby vystoupení účinkujících ani zábavu diváků nic nenarušilo či nepokazilo se po všechny roky starají pracovníci technické skupiny Úřadu městské části Praha 18. Lze tedy předpokládat, že i letos – zatímco se ostatní budou veselit – obětavě vyřeší všechny případné problémy. Za což jim patří velký dík,“ uzavřel naše povídání Ing. Halama.

A my souhlasíme. Pro dobrou zábavu není nejdůležitější počasí, ale společnost, ve které se nacházíte. A věřte tomu nebo ne, na Staré Návsi se sejde ta nejlepší!

PŘIJĎTE 1. A 2. ČERVNA NA STAROU NÁVES I VY, URČITĚ SE TU NEBUDETE NUDIT!

Program 6. ročníku akce LETŇANY nejen DĚTEM

Stará Náves, Praha – Letňany

PÁTEK 1. ČERVNA 2012 – HUDEBNÍ VEČER

18.00 hodin Zahájení

18.00 – 20.00 hodin Visací zámek

20.00 – 22.00 hodin Paragraf 219

SOBOTA 2. ČERVNA – DEN SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ

11.00 hodin Zahájení

11.10 – 12.00 hodin Divadlo matky Vackové – Šamanka Manka

12.15 – 13.00 hodin Kytice

13.15 – 14.00 hodin HRAJETO, AJETO… – rockový výběr

14.00 – 15.00 hodin Soubor Camerata Praha

15.15 – 15.30 hodin Taneční skupina SANDRA – novinky

15.30 – 16.30 hodin Vyhodnocení soutěže BESIP

16.30 – 16.45 hodin Hasiči – ukončení dětského dne

16.45 – 17.45 hodin Petr Mašín a kapela

18.00 – 19.30 hodin Kapela Jamband

20.00 – 22.00 hodin Watseka

CELODENNÍ ÚČAST (OD 11.00 DO 18.00 HODIN):

* Hasiči, dětské soutěže, skákací hrad, horolezecká stěna

* Městská policie – ukázky techniky

* Kazimírka – Junior Aerobic

* Slunečnice – kreativní otevřené dílny

* Taneční skupina SANDRA – Mažoretky

* BESIP – dopravní hřiště

* Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním

* Zdravotník (do 19 hodin)

* Prodejní stánky, ukázka řemesel (do 20 hodin)

* Občerstvení (do 22 hodin)

Zdroj: www.letnanskelisty.cz

 

Varianty parkoviště Místecká x Krausova

Jedním ze základních přínosů projektu Letňanských lentilek je zvýšení počtu parkovacích míst. Každé původní panelové sídliště ze 70. a 80. let má nedostatek parkovacích míst, a proto je v rámci přípravy projektu tato otázka velmi diskutována. Projektanti hledají doslova každý metr, který by bylo možné využít jako parkovací místo.

Velmi frekventované parkoviště na křižovatce Místecká x Krausova x Nýdecká bylo v první verzi studie Lentilek změněno na zelenou plochu. Nicméně radnice naslouchá potřebám Letňanských obyvatel, a proto se v dalších verzích projektu parkoviště na toto místo vrátilo.

Architekti a projektanti připravili 3 varianty řešení tohoto prostoru. Radní Jan Mikulecký uspořádal jednání se zástupci SVJ Místecká 567-569, kde bylo parkování jedním z témat. Zástupci SVJ vyjádřili podporu variantě B, která mění osu parkoviště. Zároveň bylo dohodnuto, že budou sníženy „kopce“ před domem, aby nezakrývaly auta při výhledu ze spodních pater.

 Zdroj: www.letnanskelentilky.cz

Variantní řešení ulice Kuželova

Změna v Kuželově ulici je jedna z nejvýznamnějších, které přináší projekt Letňanských lentilek, a proto proběhlo 2. dubna 2012 jednání s SVJ Kuželova 570-579. Architekti připravili 3 varianty, z kterých zástupci výborů SVJ vybírali tu, jež jim bude nejvíce vyhovovat. Radnice nechala na nich, aby si vybrali, protože všechny varianty byly technicky i ekonomicky možné.

Zástupci SVJ si vybrali variantu A, která mění Kuželovu ulici na zelenou plochu. Přístup k oběma domům je zajištěn širokým chodníkem, na který bude možné zajet v případě potřeby autem. Současná parkovací místa jsou nahrazena novými místy v Jančově ulici.

Zdroj: www.letnanskelentilky.cz

Série seminářů o revitalizaci domů začala

STR9 SERIE SEMINARU 1

V posledním roce se řada bytových domů na letňanském sídlišti dočkala nových výtahů a zateplení. To by nebylo možné bez nasazení lidí, kteří se snaží změnit prostředí, v němž žijí.

Tito lidé, zpravidla členové výborů SVJ, připravili seminář pro všechny, kteří se na rekonstrukci domu chystají a sbírají úvodní informace.

Seminář „Revitalizace panelových domů“ se konal ve středu 22. února navečer v obřadní místnosti ÚMČ Praha 18. A je nutno podotknout, že se setkal s opravdovým zájmem veřejnosti – zúčastnilo se ho více než 50 zájemců z řad obyvatel sídliště.

Zkušení členové výborů SVJ tu seznámili své kolegy s již proběhlými rekonstrukcemi. Jejich rady se týkaly zejména financování, dotačních programů a výběrových řízení, nicméně diskutovány byly i další otázky, včetně přípravy shromáždění SVJ, stavebního dozoru apod.

Na závěr programu radní pro regeneraci sídliště Jan Mikulecký ujistil účastníky akce, že Série seminářů o revitalizaci domů začala radnice podporuje obnovu domů na celém letňanském sídlišti.

Další ze série seminářů pro SVJ se budou konat v březnu a dubnu tohoto roku. Otázky týkající se revitalizace domů můžete směřovat také na adresu mikulecky@letnany.cz.

 

Nové sloupky v Krausově ulici

STR10 NOVE_SLOUPKY_KRAUSOVA

V září 2011 byly v Krausově ulici u domu č. 602 instalovány sloupky – auta tam parkovala na chodníku, a navíc najížděla na chodník přes přechod tak, že vznikaly velmi nebezpečné situace.

Část chodníku před domem však i přesto stále fungovala jako nelegální parkoviště. Na žádost obyvatel blízkých domů tu proto byly v prosinci umístěny další sloupky, které zcela zamezily parkování na plochách určených pouze pro chodce. Sloupky budou postupně instalovány i na dalších místech, kde auta nelegálně parkují na chodníku nebo v zeleni.

Na sídlišti je volné místo pro auta vzácností, a proto se vedení obce neustále snaží hledat nové možnosti, jak tuto situaci změnit. Například projekt Letňanských lentilek by měl přinést desítky nových parkovacích stání. Vhodnou úpravou dopravního značení je také možné legalizovat parkovací místa tam, kde by auta mohla částečně využít chodník. Nesmí však být nebezpečná pro chodce. Majitelé pozemků se s požadavkem na vytvoření legálních parkovacích míst mohou kdykoli obrátit na odbor dopravy ÚMČ Praha 18.

 

„Kytičkáři“ převzali ceny

Krátké, ale srdečné setkání výherců soutěže o nejhezčí balkon, okno a zahrádku se zástupci Úřadu městské části Praha 18 se konalo koncem listopadu na odboru dopravy a životního prostředí letňanské radnice.

Ceny vítězům, kteří se akce zúčastnili – J. Strejčkové, M. Třešňákové, M. Kučerové, A. Petlachové a M. Vyletalovi – předali
radní pro oblast regenerace sídliště Ing. Jan Mikulecký a vedoucí zmíněného odboru. Vedle avizovaných poukázek na nákup zboží v hodnotě 1 250, 750 a 500 Kč připravilo vedení městské části pro všechny výherce i další pozornosti v podobě balíčků s kosmetikou a sadami čajů a malé pohoštění.

V neformální diskusi si účastníci akce povídali nejen o květinách a jejich pěstování, ale i o tom, co dělat, aby Letňany byly ještě krásnější. Jedním z tipů bylo vyhlášení soutěže o vánoční výzdobu oken a zahrádek. Na závěr setkání si všichni slíbili, že se budou o zkrášlení Letňan snažit i napřesrok. A ještě více…

Veřejná prezentace Lentilek

V prázdninovém čísle Letňanských listů byl poprvé představen projekt nového sídliště. Ve čtvrtek 15/9/2011 proběhla veřejná prezentace celého projektu, které se účastnilo přes 100 občanů.

Tvůrci ze společnosti MioArchitects ukázali první návrh, který je základem pro diskusi, jak bude vypadat budoucnost sídliště. Prezentace se protáhla až do večerních hodin a nejvíce dotazů se týkalo parkování a docházkové vzdálenosti od aut k domům. Veřejná diskuse bude pokračovat dál. Detailní prováděcí projekt bude zpracován v roce 2012 a komentáře a náměty občanů jsou velmi vítány. Nejen obyvatelé sídliště mohou své názory psát na email mikulecky@letnany.cz.

                                                   

První verze studie          Katalog lentilek            Prezentace